1

تأثیر نور بر میزان مواد مؤثره گیاهان دارویی

News Discuss 
بین خصوصیات روشنایی و تولید متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و نقش اکوفیزیولوژیک روشنایی در تولید فراورده های مذکور، عمده و اساسی است. فعالیت گیاهان در سنتز متابولیت های دارویی، تحت تأثیر وضعیت های مختلف نوری تغییر می کند. بین خصوصیات روشنایی و تولید متابولیت های https://hrasaee.ir/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story